Samsung producten kopen?

Op zoek naar de beste geluid en beeld producten? Klik snel verder op een van de buttons om het aanbod te bekijken

Samsung Group

Het succes van Samsung is de afgelopen tien jaar algemeen erkend. Samsung is s’ werelds grootste televisieproducent en op één na grootste fabrikant van mobiele telefoons. Ook is Samsung de grootste fabrikant van geheugen producenten.

Verder werd Samsung door Fast Company Magazine gerangschikt als derde meest innovatieve bedrijf in de consumentenelektronica. Het bedrijf groeide van een lokale industriële leider tot een wereldwijd merk voor elektronica. Met ongeveer 261.000 werknemers, 14 bedrijven, 470 kantoren en faciliteiten in 67 landen.

Ranking Samsung

In het onderzoek van Business weeks in samenwerking met de innovatiepraktijk van The Boston Consulting Group werd Samsung gerangschikt als de 11e  meest innovatieve bedrijven ter wereld (Businessweek 2010). Het is een van de twee Koreaanse bedrijven in de Top 20-bedrijven. Terwijl Sony, de grootste consumentenelektronica in Japan, als 10e werd gerangschikt, slechts één positie boven Samsung.

Dit heeft bij managers vragen opgeroepen hoe dit groeiende bedrijf innovatie beter kan maken om binnen korte tijd succes te creëren en innovatief te blijven. Bovendien zou het vele goed gebouwde rivalen uit Japan en Europa kunnen overwinnen.

Het Management

Gedeelde visie en betrokkenheid van het topmanagement leidt tot een innovatieve sfeer. De veranderingen bij topmanagers is een van de belangrijkste verschillen tussen innovatieve en niet-innovatieve organisaties. Bovendien moeten werknemers de doelstellingen van een bedrijf halen om zich aan te passen aan hun inspanningen.

De nieuwe management overtuigingen van Samsung die eind jaren negentig werden toegepast, luiden: “We zullen ons personeel en onze technologie wijden aan het creëren van superieure producten en diensten, en zo bijdragen aan een betere wereldwijde samenleving.” Dit toont de sterke wil van het bedrijf om bij te dragen aan de welvaart van de mensen in de 21ste eeuw. Dit bericht moedigt elke werknemer in het bedrijf aan om te innoveren.

De Juiste structuur

De organisatie heeft doorgaans kenmerken van structuren met open systemen. Dit gaat om de beperking van de organisatielaag en de krimping van de kosten. Een toename van het gebruik van informatie, zoals e-mails en interne blogs leiden ook tot de noodzaak om middenmanagement te verwijderen.

De mogelijke gevolgen hiervan zijn een snellere respons op de markt, een hogere concurrentiepositie en meer flexibiliteit. Dit leidt tot plattere organisatie die niet alleen de verandering van de organisatiestructuur is, maar ook de de manier van het nemen van besluiten wordt hierdoor aangepast.

Sleutelpersonen bij Samsung

Met het doel om innovatie in het bedrijf te creëren, heeft Samsung de mensen van wereldklasse nodig, zowel technisch als zakelijk. Zijn merkstrategie is niet alleen om een ​​merk te creëren dat mensen vertrouwen en bewonderen, maar ook om een ​​bedrijf te zijn waar ze graag aan willen meedoen.

Om dit te bevorderen, heeft Samsung wereldwijde doelen gesteld om de aandacht van de slimste mensen van over de hele wereld te trekken en te behouden. Deze mensen zullen worden getraind in de Koreaanse  Samsung-cultuur door een week lang Koreaanse conversatiecursussen te volgen. Zij krijgen ook één week Oriëntatie over bedrijfsgeschiedenis, filosofie en cultuur, en trainingen om algemene managementvaardigheden te ontwikkelen.

Werving van medewerkers

De werving van ‘s werelds slimste innovators, uitvinders en ontwerpers is van groot belang voor het succes van het bedrijf bij het creëren van de toekomstige technologie. Dr.Hwang zei “Vandaag heeft een slim persoon invloed op het overleven van 10.000 mensen.” De behoefte aan menselijke hulp is nooit belangrijk geweest en kan niet worden bereikt zonder de hulp van de universiteiten van de wereld.

Naast de beste mensen voor de ontwikkeling van innovatieve capaciteiten, heeft Samsung een hulpmiddel om de belangrijkste functies, zoals projectleider, initiatiefnemers, idee-kampioenen of poortwachters, in de organisatie te herkennen.

Langdurige inzet voor het onderwijs

Investeren in mensen is een ander belangrijk initiatief dat nodig is in de ontwikkeling van een innovatieve organisatie. Kennis is daarbij de belangrijkste factor. Kennis moet worden ontwikkeld door de lessen in het onderwijs.

Naast interne trainingsprogramma’s bieden beurzen en internationale stages mogelijkheden voor scholieren. Het meest belangrijk zijn de prikkels die helpen om de beste en slimste uitvinder en ondernemer uit de wereldwijde industrie aan te trekken en te behouden.

Uitgebreide communicatie

Communicatie is een van de factoren die ervoor zorgt dat er niet wordt geïnvesteerd in ideeën die vanaf het begin verkeerd zijn. Dit zijn die ideeën die niet aansluiten bij het bedrijf. Communicatie binnen het bedrijf over zijn strategie en klanteneisen is nodig door middel van goed onderzoek en een goede uitvoering.

Ideeën Beheer

Een idee dat wordt gemaakt vanuit een organisatie, moet veel stappen doorlopen voordat het wordt aangenomen in een bedrijf. Deze stappen worden problemen voor de grote bedrijven. In het geval van Samsung is het beheren van ideeën geïntroduceerd. Dit is om ideeën van denkers te beheren en deze in het hele bedrijf te verspreiden. Ze worden bekeken door collega’s, supervisors of beoordelaars die meningen en kennis toevoegen.

Naast communicatie binnen het bedrijf  is netwerken tussen bedrijven ook een belangrijk onderdeel bij het creëren van innovatie. De netwerkorganisatie is een groep van verschillende onafhankelijke bedrijven die verschillende taken uitvoeren en elkaar contracteren. Eén bedrijf in het netwerk richt zich bijvoorbeeld op onderzoek en productontwerp, een ander bedrijf produceert het en een ander bedrijf doet de distributie.

Samsung heeft dit concept gebruikt door een team te bouwen, Techno Valley genaamd, dat alleen de planning en marketing van het product uitvoert. Andere partners in het netwerk zorgden voor technologie, productie, distributie en promotie.

Lerende organisatie

Samsung heeft twee belangrijke uitdagingen gevonden bij het creëren van een lerende organisatie, namelijk het ontdekken van kennis en het delen van kennis. In het verleden deden zich problemen voor vanwege een gebrek aan kennisbeheer, bijvoorbeeld het verlies van waardevolle kennis van slecht management of het herhalen van dezelfde fouten.

Om dergelijke problemen aan te pakken zijn technologische oplossingen om het innovatieproces bij Samsung makkelijker te maken geïntroduceerd. Ten eerste is Samsung Brainstorming Hours ingericht om ideeën vast te leggen en te verspreiden in elke stap van het innovatieproces, van het genereren van ideeën tot het uiteindelijke bestaand maken van ideeën.

x Gedeeld
preloader